Analyseert

Ontdekken uniek vermogen
Samen met u en uw medewerkers inventariseert en analyseert Hesselink Business Consultancy de vaak ongekende verbetermogelijkheden op de volgende gebieden:

  • klantwens
  • bedrijfsprocessen
  • operationeel management
  • samenwerking (houding en gedrag)
  • kennis & vaardigheden

Deze inventarisatie resulteert in een glashelder en concreet verbeterplan inclusief actielijst met bevindingen, grondoorzaken en gedragen oplossingen.